Projekty

Strefa dobrego rodzica

W ramach projektu prowadzone są warsztaty dla rodziców i opiekunów pragnących:

  • budować świadome kompetencje do odkrywania poczucia własnej wartości oraz umiejętności wykorzystywania ich w roli rodzica
  • zdobyć umiejętności wspierania dziecka w rozpoznawaniu i radzeniu sobie z emocjami
  • poradzić sobie z własnym uczuciem złości oraz ze złością dziecka
  • rozwinąć swój potencjał rodzicielski

Strefa świadomego dziecka

W ramach projektu prowadzone są warsztaty dla dzieci z zakresu:

  • wzmocnienia poczucia własnej wartości
  • wypracowania umiejętności rozpoznawania, nazywania emocji oraz sposobów ich bezpiecznego wyrażania
  • zwiększenia świadomości czym jest dokuczanie oraz wypracowanie umiejętności radzenia sobie z dokuczaniem
  • wypracowania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych

Galeria obrazków

Zobacz więcej: Tutaj